• 04/06/2019
  • Dr Sechanov
  • 0

Ендокринна хирургия

Доц. д-р Таньо Сечанов, к.м.н. ендокринен хирург, изпълнителен директор
на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Панталеймон – София“