Контакт +359888954045 България

Биография

Home > Биография

Доц. д-р Таньо Сечанов

ЕНДОКРИНЕН ХИРУРГ

Доц. д-р Таньо Сечанов, к.м.н. ендокринен хирург, изпълнителен директор на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Панталеймон – София“ и гостуващ лекар в Университетска болница „Дева Мария“ в гр.Бургас.

Публикации

Доц. д-р Таньо Сечанов има над 64 публикации в български и чуждестранни списания и повече от 120 участия в наши и международни конкурси.

Доц. д-р Таньо Сечанов

Национален консултант по ендокринна хирургия. Професионалният интерес на доц. Д-р Таньо Сечанов е насочен към проблемите на туморните заболявания на ендокринните жлези (щитовидна, паращитовидна, надбъбречни).

През 1989г. защитава дисертационен труд на тема „Хирургично лечение на кардином на щитовидната жлеза“, а през 1994г. е избран за доцент към клиника по ендокринна хирургия.

Лечението на туморите на ендокринните жлези е най-голямото предизвикателство при успешното им отстраняване и с последващо лечение.

Образование; Професионална ангажираност

1981г.- до днес

Изпълнителен директор

Клиника по ендокринна хирургия на СБАЛЕНГ. Понастоящем е член на екипа на МБАЛ „Св. Пантелеймон“

2004

Началник клиника по ендокринна хирургия

Университетска болница

1994

Доцент

клиника по ендокринна хирургия

1989

Защитава дисертация

на тема „Хирургично лечение на карцином на щитовидната жлеза“

1979

Хирург

хирургично отделение на районна болница в гр. Своге.

1973-1979

Магистър по медицина

Медицинска академия- София

Доц. д- р Сечанов е член на:

  • Научните медицински дружества в България

  • Дружеството по хирургия

  • Дружеството по ендокринология

  • Българската секция на интернационалната асоциация на хирурзите със седалище в САЩ

  • Европейската асоциация на ендокринните хирурзи

  • Национален консултант е по ендокринна хирургия