Контакт +359888954045 България

Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Панталеймон – София“

Home > Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Панталеймон – София“

Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Панталеймон – София“ е създадена да осигури, преди всичко, първокласно болнично обслужване на пациентите като алтернатива на традиционните болнични заведения.

„Св. Панталеймон – София“ е болница, фокусирана върху пациента, в която се следват най-добрите традиции на качество на обслужването, всеобхватност и личен ангажимент.

В „Св. Панталеймон – София“ поставяме силно ударение на професионалния подход, без да губим от поглед основната цел – пациентът. Пациентите ни разпознават не само по резултатите, но и в конструктивната работа с индивидуален почерк.

Болница „Св. Панталеймон – София“ е революционно за страната болнично заведение заради грижата и качеството на услугите, които предлагаме на пациентите си.

МБАЛ „Св. Панталеймон – София“ извършва диагностика, лечение и профилактика на всички групи ендокринни заболявания, както и профилактични прегледи за ранно откриване на хормонални и метаболитни нарушения. Провеждат се всички видове стандартни лабораторни и функционални изследвания на жлезите с вътрешна секреция, както и специфични тестове за базална и стимулирана хормонална секреция.

Болницата разполага с апаратура за ехографско изследване на щитовидната жлеза, паращитовидните и надбъбречните жлези.

В болницата се извършват операции на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези.

София 1712, жк. Младост 3
бул. Александър Малинов №63
тел.: +359 (2) 974 10 00
мобилен: +359 888671567
факс: +359 (2) 974 44 50
e-mail: info@sphospital.com
e-mail: sphospital@abv.bg