Контакт +359888954045 България

Университетска болница „Дева Мария“ в гр.Бургас

Home > Университетска болница „Дева Мария“ в гр.Бургас

С разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ – 362/16.12.2016г.  Хирургично отделение на университетска болница „Дева Мария“ става първата Клиника на територията на община Бургас –  Клиника по Хирургия, с III-то, най-високо ниво на компетентност.

Доц. д-р Анатоли Карашмалъков, началник на Клиника по Хирургия на университетска болница „Дева Мария“ има две придобити специалности – хирургия и онкология и над 20 години стаж като хирург и университетски преподавател. През последните години е републикански консултант по хирургия. Главен асистент в катедра „Хирургия, неврохирургия и урология” при Тракийски университет – Стара Загора. Специализации по лапароскопска хирургия, чернодробно-панкреатична хирургия, онкохирургия на стомаха и дебелото черво. 

През 2014 година  защитава докторска дисертация на тема „Възможности за лечение на жлъчно-каменната болест с модифицирана трансумбиликална лапароскопска холецистектомия”.  Разрабортен е нов метод за лапароскопско премахване на жлъчния мехур с един единствен разрез, публикуван в хирургичното списание на Американската Медицинска Асоциация – Archives of Surgery.

Професионалните му и научни интереси са в областта на:  Лапароскопската хирургия, Хепато-билиапната и панкреатична хирургия,  онкохирургията на стомаха и дебелото черво, хирургия на млечната и щитовидна жлези. Има над 100 статии и презентации, представени и публикувани в най-престижните български и международни медицински форуми и научни списания, като Lancet Oncology, Annals of Surgery, British Journal of Surgery, Hepatogastroenterology и др.

Екипът на Клиника по Хирургия на университетска болница „Дева Мария“, ръководен от доц. д-р Карашмалъков, е съставен от висококвалифицирани хирурзи:

Д-р Йонко Георгиев
Д-р Георги Зафиров
Д-р Стефан Касабов
Д-р Зорница Русинова
Д-р Тинка Арнаудова

Квалификацията на хирургичния екип и технологичното оборудване на болницата осигуряват на пациентите лечение, съответстващо на най-високите стандарти в съвременната хирургия. В отделението се извършват най-сложните операции в онкологичната хирургия при заболявания на черния дроб, жлъчните пътища, панкреаса и ретроперитонеума, както и при тумори на стомаха и червата. Част от операциите се извършват лапароскопски (ендоскопски) с минимална травма за пациентите.

Дейността на Клиниката по хирургия на университетска болница „Дева Мария“ обхваща всички аспекти на модерната хирургия, но като приоритетни могат да бъдат отбелязани следните направления:

  • Онкохирургия (хирургично лечение на злокачествените заболявания на органите в коремната кухина, ретроперитонеума, щитовидната и млечна жлеза)
  • Чернодробна и панкреатична хирургия (хирургично лечение на бенигнени заболявания, първични и метастатични тумори на тези органи)
  • Миниинвазивна хирургия (лапароскопска/ендоскопскоа хирургия)
  • Ендокринна хирургия (хирургично лечение на заболявания на щитовидната жлеза, паратироидните и надбъбречните жлези)
  • Спешна хирургия (лечение на заболявания, изискващи хирургична интервенция в кратки срокове)

Свиждания в отделението – всеки ден от 17:00 до 18:00 часа. Съгласно правилника за вътрешен ред, деца не се допускат по време на свиждане. Допуска се по един посетител на пациент. В случай, че един и същ пациент има двама или повече посетители, последните влизат в отделението един по един.

гр. Бургас, кв. Ветрен
ул. Ал. Стамболийски
тел. 056 89 62 62
GSM : 0888 97 67 67
E-mail : administration@saintsofia.com